انواع جعبه تقسیم و ترانسمیتر Zemic:

 جعبه تقسیم 4 کاناله

JB07 JB06  
     
دریافت مشخصات دریافت مشخصات  


 ترانسمیتر:

FD-3 FD-4  
     
دریافت مشخصات دریافت مشخصات  

 


بازگشت

 

Copyright © 1998 OSIMA.IR All rights reserved.